664 993 061 biuro@infrut.pl

Niezależna ocena jakościowa świeżych owoców i warzyw

 • Klasyfikacja klas jakości owoców i warzyw zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw
 • Ogólna ocena jakościowa w odniesieniu do sektora świeżych owoców i warzyw na podstawie specyfikacji jakościowych oraz przyjętej metodologii w zakładzie
 • Raport z wykonanej oceny jakościowej potwierdzony przez Rzeczoznawcę wpisanego do rejestru IJHARS

 Przedwysyłkowa kontrola towaru

 • Kontrola partii (data przyjęcia, weryfikacja dokumentacji, warunki składowania)
 • Weryfikacja zgodności towaru ze specyfikacją
 • Kontrola warunków transportu
 • Raport z kontroli przedwysyłkowej

  Podnoszenie standardów jakościowych

  • Audyt Jakościowy
  • Tworzenie tablic poziomu wad jakościowych (manual)
  • Opracowanie specyfikacji jakościowych 
  • Weryfikacja aktualnych specyfikacji
  • Opracowywanie procedur i procesów (przyjęcia magazynowe, reklamacje, zwroty jakościowe)
  • Wsparcie w tworzeniu systemu kontroli jakości

  Szkolenia

  • Przyjęcie jakościowe towaru zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
  • Przyjęcie towaru na podstawie metodologii oraz specyfikacji jakościowych.
  • Poprawne korzystanie z przyrządów kontrolno-pomiarowych
  • Klasyfikacja wad jakościowych
  • Szkolenia stanowiskowe (Kontroler Jakości, Koordynator Kontroli Jakości, Kierownik Kontroli Jakości)
  • Walidacje jakościowe

   664 993 061

   Ruda Śląska