664 993 061 biuro@infrut.pl

Przyjęcie towaru na podstawie metodologii w oparciu o specyfikacje jakościowe

Przyjęcie towaru na podstawie metodologii w oparciu o specyfikacje jakościowe z uwzględnieniem rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.

Uzyskasz umiejętność poprawnego interpretowania specyfikacji jakościowych oraz przyjęcia towarów zgodnie z metodologią oraz specyfikacją.

Szkolenie przeprowadzane jest w formie praktycznych warsztatów. Uzyskasz umiejętność kwalifikowania wad jakościowych, prawidłowej oceny, pobierania odpowiedniej ilość próby jakościowej, korzystania z przyrządów kontrolno- pomiarowych, jak również z właściwego przygotowania fotodokumentacji i poprawnego raportowaniem do przełożonych, dostawców oraz działu handlowego.

Szkolenie zakończy się egzaminem po którym uczestnik uzyska certyfikat ukończeniu szkolenia.

 

664 993 061

Ruda Śląska